Déan teagmháil linn

Chun níos mó eolais a fháil faoi Chlár Itheachán Sláintiúil Food Dudes in Éirinn, déan teagmháil le:

An Dr Elizabeth Finnegan,

Feidhmeannach Itheachán Sláintiúil

Bord Bia,
Cúirt Chlann Liam,
Sráid an Mhóta Íochtarach,
Cé na Canálach Móire,
Baile Átha Cliath 2
D02A344